အေသးစိပ္သိလိုသည့္ အခ်က္မ်ားရိွလွ်င္ (561)827-8917 သို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ပို႔ေဆာင္ ေရာင္းခ်ပါသည္။

Ship from Florida, United States